Privacy

PERSOONSREGISTRATIE

Prins Kunstcentrum is houder van registraties in de zin van de Wet Persoonsregistraties en/of de komende Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Tenzij u uitdrukkelijk daarom wordt gevraagd, beperkt Prins Kunstcentrum zich daarbij tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal Prins Kunstcentrum de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.